DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)

(DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019))

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị mới Nam Đông Hà, Đường Vành Đai . . .
Giá:
dự kiến: 741.636.000 - 3.119.040.000 đồng
Diện tích:
17 lô đất m²

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:
02333.56.06.12