TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

(TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị mới Nam Đông Hà, Đường Vành Đai . . .
Giá:
dự kiến: 630.760.000 - 3.119.040.000
Diện tích:
170 lô đất m²

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:
02333560612

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 THÀNH 03 LƯỢT VÀO CÁC NGÀY:
LƯỢT 1️⃣: 19/10/2019 GỒM 59 LÔ (lô đất tô màu Vàng)
LƯỢT 2️⃣: 26/10/2019 GỒM 48 LÔ (lô đất tô màu Xanh lá)
LƯỢT 3️⃣: 02/11/2019 GỒM 63 LÔ (lô đất tô màu Xanh dương)