tin tức - Tin nổi bật


tin tức theo chuyên mục

thông tin hướng dẫn

tin tức hoạt động

Có 6 bài Xem thêm

thông tin quy hoạch

dự án Cầu kết nối Khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 và  dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trường đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên chuỗi hệ thống đô thị liên hoàn đôi bờ sông Hiếu, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đông Hà.
Có 2 bài Xem thêm